راه اندازی ساعت هوشمند

آموزش اتصال به برنامه wearpro

/post-2

با استفاده از این آموزش به راحتی ساعتت رو با گوشیت کانکت کن🔥